Yamaha Apex Motorn

LÄNK TILL FOTOGRAFIER

LINK TO PHOTO

Swedisch

När man gör affärer , speciellt dyra , då vill man gärna lita på personen man skall köpa av .
Hör man ryktesvägen att någon är ärlig , flera som säger det är några som gjort mycket för sporten ,dom är nästan avgudade i sitt land .
Många berömmer dom , ja då tror man att man kan lita på dom och det är bra saker dom säljer .

Nedan är ett foto utav ventilerna i toppen på Yamaha Apex motorn jag köpte för $$$$$ utav Dunigans , en motor som inte startats i min ägo och alldrig kunnat göra det heller ! , en motor som skulle vara så fin och bra , på kostad och ja vilka fina försäljnings ord det var för den 
Det var utav så kallade ärliga , kända , avgudade.
Tänkte denna information kunde vara till nytta för dom som ev skall göra affärer med dessa 

För mig och ur mina ögon sett oärliga ,som sedan efter snälla förklaringar från mig , utan skitsnack förklarat saken för dom och tyckt att en kompensation skulle kunna vara en bra gest från dom , men ett ointresse och nonchalans utan dess like .
Dom har haft mer än en månad att höra utav sig och göra något, men icke ! 

Blir man stor utav sig tror man att man kan behandla folk som man vill , men man kan få skit tillbaks , vilket jag är ärlig att tala om att jag skall göra också .
Ni hade chansen att kompensera mig Jason och Dave Dunigan !!!!     och göra rätt för er !!! ...

Englisch


When you doing business, especially expensive, then you wish to trust the person you should buy from.
Listen to the grapevine that someone is honest, many who say they has done much for the sport, they are almost idolized in his country.
Many praise them, well, then you think you can trust them and it's good stuff they sell.

Below is a photo out of the valves in the top of the Yamaha Apex  motor I bought for $ $ $ $ $ from Dunigans ,,,, an engine that has not started in my possession and could never be able to do ut in this shape eder , a motor that would be so nice and good, only the best part in it and yes what fine words it was for the sale of it
It was out of so-called honest, famous, adored people !!! ..
Thought this information could be useful to them as possible will do business with them

For me and my eyes have seen dishonest, after nice explanations from me thru e-mail , no bullshit explained it to them and thought that compensation would be a good gesture from them, but a lack of interest and indifference without equal. They have had a month to say or do something , but only ignore !!! 

Some get much out of himself and believe they are big and think they can treat people like they want, but if you like that ,,,, you can expect you can get shit back, which I am honest to say that I will do also ..
You had the chance to compensate me Jason and Dave Dunigan ..... and do right for you !!!!